Almekärrs Byggnads AB


Miljö      MiljöpolicyMiljö

Vi anstränger oss för att vara ett miljövänligt inriktat företag. Vi utbildar oss just nu för att bli miljödiplomerade och vi använder oss i största möjliga utsträckning av miljöklassat material. Vi försöker minimera våra transporter genom att planera våra inköp så bra som möjligt och vi kör nyare dieselbilar för minskad miljöpåverkan.

Avfall är oundvikligt i byggbranschen men vi jobbar ständigt med att minimera materialspill och vi sorterar allt avfall vi kör till tippen. VI anlitar också Renova som sorterar byggavfall vid sin anläggning på Skräppekärr i Göteborg.